Dışsal Ekonomi nedir

Dışsal Ekonomi nedir

Firma büyürken firmanın içinde bulunduğu endüstrinin de genişlemesinden doğan ve örneğin hammaddeler ile yan mamullerin fiyatlanmn düşmesine yol açan, enerji elde edilmesinde kolaylıklar sağlayan, ulaştırma olanaklannı artıran vb. etkiler dışsal ekonomileri oluşturur.

Yorum yazın