Dış Yardım Nedir

Dış Yardım Nedir

Tabii piyasa kuvvetleri tarafından normal olarak sağlanmayan bir sermaye akımının ya da benzer bir yardımın bir ülkeye verilmesidir. Dört yardım şekli düşünülebilir:

1) Döviz olarak geriye ödenmesi gereken uzun dönemli krediler. Dönemin uzunluğu on ile yirmi yıl arasındadır. Krediyi alan ülkenin avantajı, vıllıkborç ödemelerinin kısa ve orta dönemli kredilerin borç taksitlerinden çok daha az olmasıdır.

2) Milli para ile geriye ödenebilenyumuşak krediler. Bunlar krediyi alan ülkeye kalkınmasında kullanılmak üzere iade edilir. Borç taksitleriyse düşük faizlerle ve 99 yıl gibi çok uzun bir dönemde dövizle geri ödenir. Bazı hallerde ise hibe yapılır.

3) Tanmsal ürün fazlası bir ülkeye kendi parası karşılığı satılır. ABD’de “PL 480” programı bu tür yardımlan kapsar. Sınırlı dövizi alan bir azgelişmiş ülke bu yolla dışardan tanmsal ürün sağlayabilir. Bu suretle şehirde istihdam edilen ya da yatınm işlerinde çalışan işçilere gıda maddeleri sağlanmış olur.

4) Dış yardım, bir sermaye akımı olmamakla beraber, az gelişmiş ülkelere sağlanan bir teknik yardım şeklinde olabilir.

Yorum yazın