Dış borç nedir

Dış borç nedir: bir ülkenin döviz kazançları ile döviz harcamaları arasındaki dengenin harcamalar lehinde bozulmasından kaynaklanan ve bu döviz yetersizliği ile finansman açığının uluslararası kaynaklardan sağlanması sonucu ortaya çıkan durumdur. Ülkenin iç tasarruf yetersizliğine çare bulmak amacıyla alınan kısa ve orta vadeli krediler, dış piyasadan belli bir faizle alınır. Geri ödeme olmaksızın sağlanan dış kaynağa hibe denir. Resmi ve özel kurumlardan alınan bu dış kaynak, o ülkenin dış borcunu ifade eder. Dış borçların kullanım alanlarına göre, veriliş şekillerine ve şartlarına göre ayırımları vardır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra her ülkenin dış borcunun giderek tırmandığı dikkat çekmektedir. Türkiye’nin 1987 sonu itibarı ile dış borç toplamı 36 milyar doları bulmuştur.

Yorum yazın