Dış Belirtiler Usulü Nedir

Dış Belirtiler Usulü Nedir

Karine yöntemi olarak da adlandmlan bu usul, yükümlünün ödeyeceği vergi borcunun hesaplanması işleminde (vergi matrahının tespitinde) güçlükle karşılaşıldığı zaman uygulanmaktadır. Büna göre, vergi konusuyla ilgili bazı dış belirtiler verginin matrahı olarak kabul edilir. Örneğin, bir binanın sağladığı geliri tespit etmek güçse, bu binanın kapı Ve pencere sayısı gelire karine olarak alınabilir. Yine bir yükümlünün işinde kullandığı işçi sayısı ödeyeceği verginin matrahı olarak alınabilir.

Bu yöntem daha çok defter tutmaya elverişli olmayan faaliyetlerde uygulanmakta ve böylesi durumlarda önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Ancak vergilemede birtakım adaletsizlikler doğabilir Çünkü matrah olarak kabul edilen karinelerin niteliği her zaman yükümlünün ödeme gücünü tam olarak yansıtmaz. Aynca bu karineler, vergi konusundaki değişiklikleri tam olarak yansıtmadığı için, kamu gelirlerinde verim ve esnekliğin kaybolmasına neden olurlar.

Yorum yazın