Direkt Yatırım Nedir

Direkt Yatırım Nedir

Bir yabancı ülke şirketinin bir başka yabancı ülkede yaptığı yatırıma verilen addır. Direkt yatınmın biçimi yeni bir şirkette başlangıç sermayesinin tamamlanması şeldinde olabileceği gibi varolan bir şirkette sermayenin artırılması şeklinde de olabilmektedir. Günlük hayâtta yatırımın tümüyle bir diğer ülkede denetimi (firma bazında) ve işletme yönetiminin üstlenilmesi biçiminde anlaşılır ve kullanılır. Direkt yatırımda teknolojik bir girdi de söz konusudur.

Yorum yazın