Dinamik Ekonomi Nedir

Dinamik Ekonomi Nedir

Ekonomik sistemin dönemler içinde gelişimini inceleyen disipline verilen addır. Dinamik ekonomi analizinde ilişkiler zaman bağlamı içinde değerlendirilr. Söz konusu değişkenlerin katsayısı ve biçimi zaman içinde değişmektedir. Zaman analizi yapılırken ortalama matematikyöntemler uygulanır. Bu analizin üç temel alani “büyüme teorisi”, “istikrar analizi” ve “devrevi ticaret analizidir. Bu analiz, günümüzde makro ekonomik analiz içinde sermaye stoku ve milli gelir düzeyinin saptanması için de kullanıldığı gibi firmalann gerekli reklam harcama miktarlannın bulunmasında da bu analizden yararlanılmaktadır.

Yorum yazın