Dinamik Bilanço Nedir


Dinamik Bilanço Nedir

Alman İşletmecisi Schmalenbach’ın sistematize ettiği bu teori ya da kavram, işletmenin öz sermayesinin reel olarak korunması görüşüne dayanır. Bilançonun yalnızca varlık unsurlarını göstermesine dayanan statik görüşün karşıtıdır. Bu görüş, muhasebede bakış açısının, işletmenin varlık unsurlarından sonuç hesaplarına yönelmesine yol açmıştır. Dinamik bilanço teorisinde bilanço, kâr ve zarar hesabı gibi değerlendirilmekte; bilanço kalemlerinin ilerde kâr ve zarar hesabında gider ya da gelir olarak yer alacak kalemler olduğu kabul edilmektedir.

Yorum yazın