Devri Bütçe Nedir

Devri Bütçe Nedir – Devri Bütçe Teorisi nedir – Devri Bütçe Kuramı kime aittir

Devri bütçe teorisi Alvin Hansen’e aittir.

Çağdaş maliye teorisinde, ekonomik ve sosyal dengeyi sağlamak için, bazı durumlarda bütçe denkliğinin bozulabileeeği öngörülmektedir. Bu amaçla geliştirilen devlet bütçe kuramlarından biri de “devri bütçe” kuramıdır.

1930’larda moda haline gelen devri bütçe kuramı, zamanımızda dönemsel ekonomik hareketlerin ekonomik ve mali politikalarla giderilmesi sonucu önemini yitirmiştir. Bu kuramın hareket noktası, ekonomik hayatta yedi ile on yıllık devrelerle yinelenen buhranlar olmuştur. Bu tür hareketlerin dönemsel olması, devlet bütçelerinin, bu buhranların önlenmesinde araç olarak kullanılmasını öngörmektedir. Devri bütçe fikri dönemsel inip çıkmalara paralel olmayı amaçlarken, bütçenin yıllık dengesinin sağlanmasının başansız olduğu fikri ve klasik mâliyenin bütçe dengesini çok sıkı şekilde ele alması ve smırlannı saptayamaması sonucu, devri bütçeler başarısız olmuştur. Devlet bütçeleri, ekonomik olaylardan soyutlanmış yıllık bütçeler halinde ele alınmak yerine, ekonomik hayattaki devri hareketlerin gelişmeleri paralelinde uygulanmak istenmiştir. Böylece Bütçelere yüklenen ekonomik işlevle devri hareketlerin hafifletilmesi, bozulan ekonominin dengelenmesi amaçlanmaktadır. Ekonomik hayatın refah dönemlerinde sağlanan bütçe fazlalan ile depresyon zamanındaki bütçe açığı karşılanmaktadır. Bunu yapabilmenin teknikleri olarak birkaç yöntem ileri sürülmüştür: Refah döneminde oluşacak ihtiyat usulü, alternatif amortisman usulü, öne alınmış krediler usulü, ek vergiler yaratılması ya da vergi indirimleri vb…

Devri bütçe kuramı, bu yöntemlerle bile, bütçe dengesini yıllık olmaktan kurtanp bir devreye yayarak ekonominin tam çalışma düzeyindeki dengesini etkileyen tüm faktörleri gözönüne almamaktadır. Böylece, rasyonel bir ekonomik denge politikasının esaslan belli oluncaya kadar, devri bütçe kuramı geçici bir aşama olarak kalmıştır. Ancak kuramın, yüksek tam çalışma düzeyindeki ekonomik denge kurallan ile mali denge kurallan arasında uzlaştıncı bir rol oynadığı da gerçektir

Etiketler: ,

Yorum yazın