Devlet Tahvili Nedir

Devlet Tahvili Nedir – Devlet Tahvili Ne demek

Devletin gerçek ve tüzel kişilerden aldığı borçlar karşılığında verdiği, bu kişilerin devletten alacaklı olduğunu gösteren belgedir. Özellikle uzun vadeli borçlar için kullanılır. Devlet tahvili, ihtiyari bir borçlanma olduğundan, bunlann kişileri ve kurumlan devlet tahvilineyöneltecek bazı özellikler taşıması zorunludur. Bunlann başında faiz gelir. Devlet tahvillerine uygulanan faizin özel kesime ait tahvillerin faizlerinin çok altında olmaması gerekir.

Devlet tahvilleri ile ilgili olan diğer önemli hususlar, bu yolla sağlanmak istenen borcun tutan, satış zamanı, satış süresi ve hangi yollardan sağlanacağıdır. Devlet, gelire ihtiyacı olduğu zamanlarda çıkaracağı tahvillerin satış sürelerinin başlangıç ve bitişini önceden ilan ederek tahvil satışı yapar.

Tahviller çeşitli yollardan satışa sunulabilir. Doğrudan doğruya devlet kurumlan ve devlet bankalan tarafından satılabileceği gibi özel bankalar aracılığıyla da satılabilir. Özel bankalardan yararlanıldığı zaman bunlann da tahvil gelirinden bir pay alması, net tahvil gelirlerini azaltır. Diğer bir yol ise devlet tahvillerinin bankalara satılmasıdır. Banka satın aldığı tahvillerin istediği kadarını piyasaya sürer ve satışlanndan tamamıyla kendisi sorumludur.

Devlet borçlanmak istediği miktara ait tahvilleri bir defada satışa çıkarabileceği gibi ayn ayn parçalar halinde de çıkarabilir. Bu parçalara “tertip”adı verilir.

Etiketler:

Yorum yazın