Dayanıksız Tüketim Malları nelerdir

Dayanıksız Tüketim Malları nelerdir

Üretilen ve ithal edilen mallar, kullanıldıkları yerlere, kısa ve uzun ömürlü oluşlarına göre sınıflandırılır. Dayanıksız tüketim mallan nihai mallar kapsamında olup, nihai tüketimde kullanılmaktadır. Nihai tüketimde kullanılma yeri hane halkları, devlet ve kâr gayesi gütmeyen kuruluşların tüketim harcamalarıdır. Giyecek yiyecek, içecek ve ömürleri biryılı aşmayan diğer mallardır. Kâğıt, kalem, zarf, silgi vb. gibi.

[Alm. Nicht dauerhafte konsumgüter] [Fr. Biens de consommation non durables] [İng. Non-durable goods]

Yorum yazın