Dar Mükellefiyet nedir

Dar Mükellefiyet nedir

Dünyada gelişen, hızlanan uluslararası iş ilişkileri, vergi yükümlülüğü .konusunda tam mükellefiyet yanında dar mükellefiyet esasını geliştirmiştir. Gerçek ve; tüzel kişilerin elde ettikleri kazanç ve iratlann Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu esaslarına göre vergilendirilmesinde dar mükellefiyet de benimsenmiştir. Türkiye’de’yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin yalnız Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilmelerine “dar mükellefiyet” denir.

[Alm. Beschänkte Steuerpflicht] [Fr. Contribuable restreint] [İng. Limited tay libality, Nation-Wide taxation]

Yorum yazın