Damping nedir

Damping nedir

İthal edilen bir ürünün ithal edildiği ülkede maloluş fiyatından daha ucuza satılması olarak tanımlanır. Daha genel anlamda, biriken stoklardan kurtulmak ya da piyasada avantajlı duruma gelmek için düşük fiyata satış yapmak da damping olarak nitelendirilir.

Konuya uluslararası ticaret açısından bakıldığında damping daha da başka anjam ifade edebilir: Bir monopola yakın durumda olan bir firma, üretimini artırdıkça ortalama maliyetini de azaltmaktadır Oysa üretim arttıkça malın fiyatı da düşmektedir ki bu kapalı bir ekonomi için söz konusudur. Bunun bilincinde olan firma, iç pazarda arzı kısarak toplam arzının bu bölümünü en yüksek fiyattan ve yüksek karla satabilir. Toplam arzının geri kalan kısmını ise dış pazarlarda gerektiğinde oldukça ucuza satarak toplam satışını artırıp kâr edebilir. Bu durum, toplam arzın tamamen iç pazarda pazarlamasından daha kârlı olabilir.

Uluslararası ticarette damping zaman zaman uygulanmışsa da dünya iktisat tarihinde belki de en uzun süreyle uygulanan damping İngiltere’nin Levant Company aracılığıyla Osmanlı pazarlarında yünlü kumaş satımında uyguladıklan damping olmuştur. 1580-1650 yıllan arasında uygulanan bu dampingde İngiliz yünlüleri İstanbul’da Londra’ daki fiyatlanndan % 20-30 ucuza satılmıştır. Bu olay sonucunda, daha önce Osmanlı pazarlanna egemen olan İtalyan yünlü sanayii ve Osmanlı yünlü sanayii kesinlikle yıkılmıştır.

Günümüzde damping zaman zaman özellikle Japonya tarafından Batı ülkelerinin pazarlannda uygulanmaktadır. Batı ülkeleri de, adı geçen ülkenin gerçekten damping yaptığını kanıtlayabilirlerse, gümrük duvarlannı artırarak hızla duruma müdahale etmektedirler.

Alm. Dumping Fr. Dumping Ing. Dumping

Yorum yazın