Cüzdan Kuramı Nedir

Cüzdan Kuramı Nedir

Cüzdan ya da portföy (inansal varlıkların bir bileşimidir. Cüzdan kuramı ise optimal cüzdanların seçimini konu alır. Yani belli ölçüdeki bir risk düzeyinde en yüksek getiriyi sağlayan ya da belli bir getiri düzeyinde en düşük riski içeren portföylerin seçimi, kuramın esas amacıdır. Cüzdan kuramı şu varsayımlara dayanır:

1. Bütün yatırımcılar servetlerinin bir dönemlik beklenen faydasını maksimum yapmak amacındadırlar ve servetleri azalan marjinal tayda kuralına tabidir.

2. Yatrımcılar her yatırım olanağında, nihâi servetlerine getirebileceği ilavelerin bir olasılık dağılımı ile temsil edildiklerini gözönünde tutarlar.

3. Yatırımcılar kararlarını sadece risk ve beklenen getiri kavramlarına dayandırmak niyetindedirler.

4. Yatırımcıların risk tahminleri getiri oranının değişmesiyle orantılı olup, varyans ya da standart sapma ile ölçülmektedir.

5. Herhangi bir risk düzeyinde yatırımcı en yüksek getiriyi tercih eder. Aynı şekilde, veri bir getiri oranında yatırımcı en düşük riski tercih edecektir.

Bu varsayımlar altında analiz, en iyi (inansal varlık paketini seçerek kişinin faydaya da tatmin düzeyini maksimum yapmaya çalışmaktadır.

[Alm. Theorie der Portfeuille] [Fr. Theorie de Portefe-uille] [İng. Portfolio Theory]

Yorum yazın