Comecon Nedir

Comecon Nedir

1949 yılında sosyalist bloka mensup altı ülke tarafından kurulan ekonomik birlik, kurucuları ; Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB’ dir. Daha sonra birliğe Demokratik Alman Cumhuriyeti, Moğolistan ve Küba da katıldı. Topluluğa tam üye olmayan Yugoslavya, Çin Hal, Cumhuriyeti ve Kuzey Kore’nin COMECON danışma toplantılarına katılma haklan vardır.

COMECON’un ana hedefi, planlama araçlarıyla üye ülkelerin kendi kendilerine yeterliliklerini sağlayabilmesidir İkinci ana hedef, üye ülkelerde hayat standartlarının birlik aracılığıyla yükseltilmesidir. Bu nedenle, COMECON ülkeleri arasında ticaret artırılırken, Batı Avrupa ile ticaret zorunlu ihtiyaçlar düzeyine indirgenmiştir.

COMECON’a üye ülkelerin nüfusu 311 milyon dolayındadır. Bu nedenle COMECON, aynı amaçla kurulan EFTA ve AET’ye göre nüfusça en büyük ekonomik topluluktur. Son belirlemelere göre üye ülkelerin ticaretinin üçte ikisi kendi aralarında yapılmaktadır.

Topluluk etkinlikleri itibariyle iki ana dönem yaşamıştır. İlki, kuruluşundan 1956’ya dek süren dönemdir. Bu dönemde, İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkıntı içinde üye ülkeler kendi aralarında büyük ölçüde yardımlaşmalardır. 1956 yılından sonra topluluk içinde uzun dönemli bir üretim planlamasına ve ticaret düzenlemesine gidilmiştir. Ancak üretim planlamasının COMECON tarafından yapılması ilkesine Romanya karşı çıkmakta ve bu nedenle yine COMECON içinde kurulması planlanan uluslararası bir plan borduna muhalefet etmektedir.

COMECON içinde en büyük işbirliğinin gerçekleştirildiği alanlar ortak enerji üretimi, petro-kimya ve telekomünikasyondur. (Bkz. Merkezi Planlama).

[Alm. Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe] [Fr. Conseil pour l’aide économique mutuel] [tng. Council for Mutual Economic Aid]

Yorum yazın