Çocuk zammı – Çocuk yardımı nedir


Çocuk zammı – Çocuk yardımı nedir

Ücret veya maaş karşılığı çalışan kişinin geçindikmekle yükümlü olduğu çocukları için işveren veya devlet tarafından sağlanan ek bir ödemedir.

Emeği ile geçimini sağlayan ve başkasına bağımlı olarak çalışan kişilerin çocuk sahibi olmalr tüm ailenin geçim koşullarını etkilemektedir. Bunun sonucu olarak daha az çocuk sahibi olma eğilimi artmaktadır. Nüfus artış hızındaki ciddi yavaşlamalar, hatta geriye gidişler birçok Avrupa ülkesinde çocuk zamlarının bir devlet politikası olarak sosyal güvenlik sistemi içinde, ele alınmasına neden olmuştur.

Gelişmekte olan ülkelerde doğum oranı esasen yüksek olduğundan soruna sosyal güvenlik sistemi içinde yaklaşılması yönüne gidilmemiştir.

Ülkemizde, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında vergi mevzuatı ile çok çocuklu aileler teşvik edilmiştir. Memur statüsü ile çalışanlara bütçe yasalarıyla saptanan çocuk paralan ve vergi indirimleri devam etmekte, ancak bunların tutan aile bütçesi üzerinde fazla etkili olamamaktadır.

İşçi statüsü ile çalışanlar bakımından vergi yasaları dışında öngörülmüş çocuk zammı bulunmamaktadır. Ancak 1963 sonrası dönemde işçi-işveren ilişkilerini büyük ölçüde etkileyen toplu sözleşmelerde işçi yararına çocuk zammı, aile zammı, tahsil parası gibi birtakım ek ödemeler öngörülmüştür.

[Alm. Kindergeld, Kinderzulage] [Fr. Allocation de maternité] [İng. Family allowances]

Yorum yazın