Cobb douglas üretim fonksiyonu nedir – Cobb douglas üretim fonksiyonu örnek

bir Cobb – Douglas modelidir.
Şu formülle ifade edilmektedir:
Y = y Kai?
Bu denklemde ;
Y, üretimdir.
y, her ülkenin kendi özelliğine bağlı sabit bir rakamdır.
K, sermaye stokudur.
L, emektir.
/?, emeğin marjinal verimidir.
Cobb-Douglas fonksiyonunda, a + j8 = 1 dir.
Solow’un istihsal fonksiyonunda, Cobb-Doug- las’taki gibi. Azalan Randımanlar Kanunu ile Azalan Maliyetler Kanunu etkileri işlememektedir. Faktör tahsislerile hasılâ arasındaki ilişki nisbî addedilmektedir.
Almancası : Produktionsfunktion von Solow,
Fransızcası : fonction de production de Solow.
İngilizcesi : Solow production function.
(Bk; Neo-Klâsik Büyüme Modelleri, Cobb – Douglas, üretim fonksiyonu).

Yorum yazın