Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu

Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu

Neo-klasik üretim ve dağılım teorisi birinci dereceden homojen üretim fonksiyonu kavramına dayanmaktadır. Birinci dereceden homojen üretim fonksiyonları içinde teoride en çok adı geçen, Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu dur.

Emek-sermaye input’u ile toplam üretim arasında birinci dereceden homojen bir ilişki kuran Cobb-Douglas fonksiyonunun arkasında şu varsayımlar yatmaktadır.

1) Faktörlerin yoğunluk derecesi değişmemektedir,

2) Ele alınan dönemde toplam değişken sermaye değişmemektedir,

[Alm. Cobb-Douglas Produktionsfunktion] [Fr. Fonc-tion de production de Cobb-Douglas] [İng. Cobb-Douglas production function]

Yorum yazın