Clayton Yasası – Clayton Act Nedir

Clayton Yasası – Clayton Act Nedir

1890 yılında kabul edilen Sherman Actin kullandığı ifade kuvvetli olmakla beraber açık değildi. 1914 yılında kabul edilen ve Clayton Act adıyla anılan yasa, konuya açıklık getirmiş ve savcılara, Rekabete karşı uygulamaları teşebbüs halinde durdurtma yetkisini vermiştir. Yasa, rekabeti azaltabilecek bazı uygulamaları da önlemektedir. Bir şirketin hisse senetlerinin rakip bir şirket tarafından satın alınmasını önlemesi, fiyat farklılaşması sınırlandırılması, belirli bir malı satın alabilmek için başka mallan da satın alma mecburiyetinin yasaklanması, Clayton /tefin önemli maddeleriydi. Ancak yasa, tröstleşmeyi engelleyici maddeler getirmekle beraber, birleşmeyi (merger) ihmal etmişti. 1950 yılında bu boşluk Celler-Kefauver Act ile doldurulmuş ve hisse senetlerinin başka bir şirket tarafından satın alınması ve şirket varlıklarının başka bir şirket tarafından satın alınması yasaklan da getirilmiştir. Clayton Act’ ın yedinci kısmının 1950 yılında değiştirilmesi sonucu aynı ya da benzer malları satan iki şirketin yatay birleşmesi rekabeti azaltıcı sayılmış ve yasaya aykırı görülmüştür.

Yorum yazın