Clayton Planı

Clayton Planı

İkinci Dünya Savaşı sonunda hazırlanmıştır. Plan, dünya ülkelerinin serbest ticaret ve gümrük rejimleri hakkında bir anlaşmaya varmalarını hedefliyordu. Planın hedefleri, GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) diye adlandınlan genel ticaret ve tarifeler anlaşmasıyla geniş ölçüde gerçekleşmiştir. 1947 de hazırlanıp 1 Ocak 1948 de yürürlüğe giren GATT anlaşmasının esas amacı, gümrüklerin ve dış ticaretteki diğer engellerin zamanla giderilmesi ve bu sayede dünya ticaretinin geliştirilmesi, iktisadi kaynaklann etkin kullanımının sağlanması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesidir.

Anlaşmayı yürütmekle görevli olan GATT örgütü nün merkezi Cenevre’dedir ve masrafları üye devletlerini dünya ticareti içinde sahip oldukları paya göre tespit edilerek karşılanır. Üzerinde zaman zaman değişiklikler yapılarak yenilikler getirilen Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşmasına başlangıçta 23 ülke katılmıştı. 1968’de tam üyelerin sayısı 75’i aşmıştır.

Üye devletler arasında yapılan çok taraflı gümrük görüşmelerinde alınan kararlar aslında ilgili tarafları bağlayıcıdır. Ancak GATT içinde yapılan anlaşmalar esnek bir şekilde uygulanmış ve bazı ülkelere – çoğu ödeme ve dış ticaret güçlükleri ile ilgili- özel haklar tanınmıştır. .(Bkz. Marshall Planı).

[Alm. Clayton-Plan] [Fr. Plan Clayton] [İng. Clayton Plan]

Yorum yazın