Çizgili Çek Nedir – Çizgili Çek Örneği

Çizgili Çek Nedir Örneği

Çizgili Çek

Çekin yanlışlıkla ya da kasden herhangi bir kişiye ödenmesini önlemek ve güvenliği artırmak amacıyla kabul edilmiş olan bir yoldur. Ancak bir bankaya ya da muhatabın bir müşterisine ödenebildiği için (TK m.716/1) çizgili çeke “sadece bankaya ödenebileh çek” adı da verilir.

TK m.715/l’e göre, çeki ya keşideci ya da hamil çizebilir. Çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine paralel iki çizgi çizilmesidir. Ön yüzde bulunmak koşulu ile, bu çizgilerin yönü ve çizgiler arasındaki uzaklık önemli değildir. Aynı şekilde bunlar arâsında tam bir paralellik bulunması ya da çizgiyi çizen tarafından imzalanması gerekmez.

[Alm. Gevreuzter Scheck] [Fr. Chèque barré] [İng. Crossed check]

Yorum yazın