Ciro Vergisi Nedir

Ciro Vergisi Nedir

Ciro vergisi bütün satış işlemlerinden, genellikle düşük bir oranda alınır. İşletmelerin birbirlerine ürün satışları vergiye tabi olduğu için, fiyat her satışta vergi sebebiyle artmaktadır.

İlk satıştan sonraki satışlarda vergi, içinde önceki vergi paylarını kapsayan fiyatlara uygulandığından, vergi payları tekrar vergilendirilmektedir. Bu verginin pramitleşmesidir. Ciro Vergisinde ilk maddeden son tüketiciye kadar mal ve hizmet akımdan ne kadar çok sayıda satış konusu olursa piramitleşmenin etkisi o kadar artar.

Buna karşılık bir işletme aldığı ürünleri ne kadar çok değerlendirirse ürün üzerindeki toplam vergi payı o kadar az olur. İşletmeler bir ürünü en düşük toplam vergi payı ile son kullananlara satabilmek için, çeşitli bitim ve sürüm işlemlerini kendi bünyelerinde toplamak zorundadırlar. Böylece, ciro vergisi işletmeleri dikey tümleşmeye (intégration) itmektedir.

[Alm. Girosteuer] [Fr. Impôt sur le chiffre daffaries] [İng. Turnovertax Taxe sur le chiffre d affaries]

Yorum yazın