Ciro Nedir

Ciro Nedir

Emre yazılı senetlerin devrini sağlayan işlemdir. Ciro Ticaret kanununun 593-602. maddeleri arasında poliçeler yönünden düzenlenmiştir. Bununla beraber kanun, bütün emre yazılı senetlerin cirosu için poliçe hükümlerine yollama yapmıştır (TKm 560/1).

Ciro, çifte yetki veren bir işlemdir: Ciro eden kişi, ciro ettiği kişiye senetteki meblâğı borçludan tahsil etme yetkisini, borçluya ise ciro edilene belirlenen tutarı ödeme yükümünü vermektedir. Ciroda ciroyu yapana “ciranta”, kendisine ciro yolu ile senet devredilen kişiye ise “ciro edilen” denir.

[Alm. lndossament, Giro] [Fr. Endossement) [İng. Indorsement, Endorsement]

Yorum yazın