Çırak nedir

Çırak nedir

Çıraklık ilişkisi içinde çalışan kimsedir. Çıraklık bir sanat ve mesleğin öğrenilmesi ve öğretilmesi amacı ile, çıraklık sözleşmesi ile kurulan bir ilişkidir. 1977 yılında yürürlüğe giren Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanununun 4. maddesi “bu kanuna tâbi bir sanatı, o sanat için düzenlenen teorik ve pratik öğrenim programına göre o işyerinde öğrenmek amacı ile bir çıraklık sözleşmesi ile bir işyeri sahibinin hizmetine giren kimseye çırak denir” tanımını getirerek bu tür ilişki içinde çalışanları belirlemiştir. Aynı kanunun çeşitli maddelerinde de çırak, “öğrenme durumunda olan kimse” olarak gösterilmektedir.

Çırak bilgi ve deneyim kazanırken bir iş de görebilir. Bu nedenle yasa işvereni, “çırağı, sanatım öğrenmesi ile ilgili işlerde çalıştırmakla” yükümlü kılmıştır. Çırak gördüğü iş karşılığı bir ücret almaz. Ancak çırağa kanundan doğan bir sosyal ücret ödenmektedir. Aynca çıraklık ilişkisi, küçük yaşta olan kimselerle kurulur. Bu nedenle Çıraklık Kalfalık ve Ustalık Kanunu bir kimsenin çırak olabilmesi için

12 yaşından küçük ve 18 yaşından büyük olmamasını öngörmektedir.

Yorum yazın