Çifte vergilendirme nedir

Çifte vergilendirme nedir – Çift Vergileme nedir

[Aim. Dopplevertsteurung1 [Fr. Double imposition] [İng. Double taxation]

Vergi mükelleflerinin aynı servet ve gelir kaynağı üzerinden iki defa vergilendirilmelerine denir.

Teoride, düzeni ve adaleti sağlamak için çift vergilemeye yer verilmez. Ancak bazı durumlarda çift vergileme meydana gelebilir: Örneğin; Bir ülkede oturduğu halde gelirini başka bir ülkeden sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, hem devlete hem de mahalli idarelere vergi ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler, ya da ticari şirketlerde ortak olup hem şirket sermayesinden hem şirket kazancından vergi ödeyen kişiler çift vergilemeye tâbi olurlar. Bu gibi durumları önlemek için bazı tedbirler alınabilir. Ancak uygulamada bu her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin; Türkiye’de Kurumlar Vergisi ödeyen sermaye sahipleri aynı sermayeden aldıkları temettüler üzerinden gelir vergisine de tâbi tutulmaktadırlar. (Bkz. Vergileme Yetkisi).

Yorum yazın