Chenery Raporu


Chenery Raporu

Amerikalı iktisatçı Hollis B. Chenery tarafından Türkiye ekonomisi hakkında yazılmış bir rapordur. Raporun tarımla ilgili kısmı Edwin Cohn tarafından hazırlanmıştır. Rapor, 1950-1953 dönemi Türkiye ekonomisini incelemekte ve daha çok yatıranlarla bunların muhtemel enflasyoncu etkileri üzerinde durmaktaydı. Zamanın hükümeti enflasyonla ilgili açıklamaları olumsuz bulmuştur.

Raporun tarımla ilgili kısımlarında Türkiye’nin tarımsal üretimi hakkında iyimser projeksiyonlar yapılmıştır.

[Alm. Chenery Bericht] [Fr. Rapport de Chenery] [İng. Chenery Report]

Yorum yazın