Chartism nedir ne demek – Chartism hareketi

On Dokuzuncu Yüz-yıl ingilteresinde karşılaşılmış bir işçi hareketidir.
Hareketin psikolojik kaynağı, işçi sınıfının hoşnutsuzluğudur. Şartizm’in ilk lideri* Lowett idi.
Şartizm hareketi 1836 da başlamıştır.
Hareketin programı 1838 de kaleme alınmıştır. Bu programda istenilen başlıca reformlar şunlardı :
i) Genel oy sistemi. •
ii) Seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi,
iii) Gizli oy, açık tasnif,
iv) Gayrimenkul sahibi olmayanların da seçilebilmesi,
v) Parlamento üyelerine ödenek verilmesi,
vi) Seçim döneminin bir yıla indirilmesi.
1839 da. Avam Kamarasına sunulan bir dilekçenin dikkate alınmaması, olaylara yol açmıştır. Lowett kenara itilerek, eylemcilerin başına O’Connor geçmiştir. Genel grevler, gösteriler ve çarpışmalar birbirini izlemiştir. 1842 ve 1848 de, Galler Bölgesi İşçileri ayaklanmışlardır. Hükümet şiddet kullanmıştır. 1848 İhtilâlinden sonra, hareket kendiliğinden sönmüştür.
Almancası : Chartismus.
Fransızcası : Chartisme.
İngilizcesi : Chartism.

Yorum yazın