Charles RİST

1874 de İsviçre’de doğmuş 1955 de Versailles’da ölmüştür.
Önce sosyal meselelerle ilgilenirken daha sonraları kendinj iktisada veren Rist sıra ile Mont- pellier’de ve Paris’de, 1913 den 1933 e kadar, iktisat profesörlüğü yapmıştır. Aynı zamanda bir ış adamıdır. 1926-1930 arasında frank’ın istikrarını sağlamak amacile kurulan eksperler komitesine üye olmuş, teknik ve banka müşavirliklerinde (1937-1944 arasında Osmanlı Bankasında) bulunmuştur. Türkiye’de ve ispanya’da misyon görevleri de ifa eden bu Fransız yazarı İktisadî ve Sosyal Araştırmalar İlmi Enstitüsü nü idare etmiştir.
Rist’in yazıları iki kısma ayrılabilir.
Birincisi, tarihse! yazılar. Bunun bir kısmı, Gide ile birlikte kaleme aldığı İktisadî Doktrinler Tarihidir. Tarihsel yazılarının bir kısmı da «Para ve Kredi ile ilgili Doktrinler Tarihi»dir.
İkincisi, para konusundaki yazılardır. Bunların belli başlıları : Tatbikatta deflâsyon (1924), Altın Paranın Müdafaası (1953), Alman Harbinin Finansmanı (1921).

Yorum yazın