Charles de Secondât de la Brède et de MONTESQUIEU

Fransız hukukçusudur.
1689-1755 yıllarında yaşamıştır.
İran Mektupları, Romalıların Büyüklük ve Çökme Nedenleri ve Kanunların Ruhu adlı eserleri yazmıştır.
Iddiharın etkisi üzerinde durmuş ve gömülenmiş paranın fiyatları yükseltici rolü olamıyaca- ğını belirtmiştir.
(Bk; Miktar Teorisi).

Yorum yazın