Chamberlin Analizi


Chamberlin Analizi

1899 doğumlu, uzun yıllar Harvard Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Chamberlin’in adıyla anılan analizdir. Chamberlin, özellikle 1933 yılında yayınladığı Theory of Monopolistic Competition adlı çalışmasında piyasa türlerini incelemekte ve piyasaların klasik teoride ele alındığı biçimde ne tam anlamda monopolü, ne de tam rekabet piyasasını andırdığını ileri sürmektedir. Bu yargıdan hareketle monopollü rekabet piyasasının dünyada en yaygın piyasa biçimi olduğunu kabullenmektedir.

Monopollü rekabet piyasası içinde yer alan bir firma, aynı malı bir başka mala göre farklılaştırma olanağı bulmaktadır. Bu mal farklılaştırması, firmanın ambalaj ve reklam konusunda uyguladığı yöntemlerle sağlanmaktadır. Böylelikle monopollü rekabet piyasası içinde bir firma kendi malı etrafinda bir “zırh” örmektedir.

Chamberlin, yaşanan bir piyasa tipine getirdiği yaklaşım nedeniyle iktisat teorisinde büyük ilgi çekmiştir. (Bkz. Monopolcü Rekabet).

[Alm. Chamberlin-analyse] [Fr. Analyse Chamberlin] [İng. Chamberlin analysis]

Yorum yazın