Çevirme Hareketleri


Çevirme Hareketleri

Çevirme hareketleri daha çok İngiltere’de önem kazanmış olup, feodal hayatın, temeli paraya dayanan bir hayat tarzına dönüşmesinin bir sonucudur. 13. yy’dan itibaren, para getiren ürünlerin yetiştirilmesini artırmak amacıyla, daha önce ortak mülkiyet olarak kabul edilen otlaklar çitle çevrilmeye ve özel otlaklar haline getirilmeye başlandı. Bunun nedeni, gittikçe artan yünlü kumaş talebi karşısında koyunculuğun çok kârlı bir iş haline gelmesiydi.

İktisadi bir açıdan bakılırsa, çevirme hareketleri eskiden verimi çok az olan toprağın verimli bir yolda kullanılışı bakımından yararlı olmuş; toprak geleneksel şeritler sisteminden kurtarılarak tarım rasyonalize edilmiştir. Ancak çevirme hareketlerinin insafsız bir yanı vardır. Topraklar çitlerle çevrildikçe kiracı durumunda olan köylülerin hayat şartlarını devam ettirmesi zorlaşmaktaydı. Bu nedenle köylülerin % 75 – % 90’ı çiftliklerden uzaklaşmak zorunda kalmıştır.

[Alm. Einschliessungsbewegungen] [Fr. Mouvements de cloture] [İng. Enclosure movement)

Yorum yazın