Cedid-i Adli Altını

Cedid-i Adli Altını

1808-1831 yıllan arasında basılan bu altın para 8 krat ağırlığında, 19 milimetre çapında ve 848 ayarlı idi. Cedid-i Adli Nısfiyesi ise 4 krat ağırlığında, 16 milimetre çapında aynı ayarda idi. Cedid-i Adlî Rebiyesi denilen ve tam altının dörtte birine eşit olan bu altın da 2 krat ağırlığında, 13 milimetre çapında ve aynı ayardaydı.

Yorum yazın