Cari Hesap Nedir

Cari Hesap Nedir – Cari Hesap Nasıl tutulur

Muhasebe ve bankacılık açısından bir hesaplaşma şeldi, hukuksal bakımdan bu hesaplaşmaya ilişkin sözleşmedir.

Türk Ticaret Kanunu cari hesabı “birbiriyle sürekli iş ilişkisinde bulunan iki kişinin karşılıklı borç ve alacaklarını her defasında nakden ödeyip tahsil etmekten vazgeçerek bunları borç ve alacak kalemleri halinde bir hesaba yazmaları, saptayacakları bir tarihte hesabı keserek borçlu durumda bulunacak olan tarafın alacaklısına bunu ödeyeceğini taahhüt etmesi hususunda anlaştıkları” bir sözleşme olarak tanımlamaktadır.

Aslında cari hesabı iki kişiden biri tutar. Hesap diğeri adına açılır. Bu kişiye hesap sahibi denir.

Cari hesap ilişkisi sürdüğü sürece ortada bir borçlu, bir alacaklı yoktur. Bu ancak hesap kesildiğinde belli olacaktır. Hesap kesiminde borç ve alacak toplamları arasındaki farka bakiye denir. Cari hesap tekniğinde ve hukukunda bakiyenin büyük önemi vardır. Eğer alacak toplamı borç toplamından fazlaysa hesap alacak bakiye ya da alacaklı bakiyedir. Aksi ise borç bakiye veya borçlu bakiye söz konusudur. Uygulamada bakiye, pozisyon servisince tutulan kartonda, her işlemden sonra saptanır.

Cari hesabın en çok kullanıldığı alan bankacılıktır. Her çeşit vadesiz mevduat hesabı sahipleri ve senet iskontosu dışında sürekli kredi kullanan müşteriler adına bankaca açılan hesaplar cari hesap niteliğindedir.

Mevduat sahipleri adına açılan cari hesaplar hep alacak bakiyesi verir. Yani bu hesaplarda hep banka borçlu, müşteri alacaklıdır. Kredi cari hesaplarındaysa bakiye, hep borç bakiyesidir, yani müşteri borçlu, banka alacaklıdır.

Bizdeki yasal hükümlere göre bir mevduat cari hesabı borç bakiye veremez. Yani müşteriye hesabındaki paradan fazlası ödenemez. Ödenirse farkı müşteriye açılan bir açık kredi olur ki, bunun açılması bir talkım formalitelere bağlıdır. Fakat bir kredi müşterisi, cari hesabına borcundan fazlasını yatırabilir; buna yasal bir engel yoktur. O zaman hesap alacaklı bakiye verir. Bu tür hesaplara “alacaklı bakiye veren borçlu cari hesapları’ denir. Alacaklı bakiyeler mevduat sayılır.

Cari hesap türleri: Cari hesaplar, genel olarak faizsiz ve faizli olmak üzere ikiye ayrılır.

Faizli cari hesaplarda günlerin ve faizin hesaplanması ve diğer detaylar bakımından üç ayn yöntem uygulanır:

1) Doğru (direkt)yöntem, 2) Dolaylı (endirekt) yöntem, 3) Hamburg yöntemi.

[Alm. Kontokorrent, Laufende Rechnung] [Fr. Compte courant] [İng. Current account]

Yorum yazın