Cari Gider nedir

Cari Gider nedir

Kamu giderleri sınıflandırmasında yer alan bir tür giderdir. Cari giderler yatırım giderleri aynı kamu giderlerinin tüketim ve üretim için kullanılması esasına dayanır. Üretimi doğrudan doğruya arttırmaya yaramayan gider, cari giderdir. Giderin tüketim için yapılması; genel olarak hizmetler ya da bir yıl gibi belli bir dönemde bir veya birkaç defa kullanılmakla tükenen dayanıksız eşya için harcanmasıdır. Ücretler, kırtasiye, ısınma aydınlatma giderleri ve benzeri giderler cari giderleri oluşturur. Türkiye’de uygulamada varolan bir ölçek de bütçelerde cari giderlerin yer almasında ve uygulamasında Maliye Bakanlığı’ nm, yatırım giderlerinde ise Devlet Planlama Teşkilâtı nın rol oynamasıdır.

[Alm. Laufende Ausgaben] [Fr. Frais courant] [İng. Current eypenditures]

Yorum yazın