Bertrand NOGARO

Fransız iktisatçısıdır.
1880- 1950 yıllarında yaşamıştır.
Montpellier, Caen ve Paris Üniversitelerinde okutmuştur.
Kısa bir süre Radikal Sosyalist Partisinin milletvekili olarak parlamentoda bulunmuştur.
Genel Ekonomi. Para va, Dış Ödemeler konuları üzerinde araştırmaları ve kitapları vardır.
Tümdengelim metodunu etraflı olarak incelemiş ve sakıncalarını ortaya koymuştur.
Miktar Teorisini tenkit eden ve temellerini sarsan ilim adamıdır. Ricardo’nun düşündüğü gibi altın stokunun milletlerarasında prodüktiviteye göre bölüşülmiyeceğini ileri sürmüştür. Para miktarı artınca fiyatların bu yüzden yükselmediğini isbata çalışmıştır. Devalüasyonların pahalılık ve enflâsyon doğurmadığı durumları misaller üzerinde incelemiştir.
Bertrand Nogaro. kusurlarını belirttiği Miktar Teorisinin yerine bir yenisini kuramamıştır. Ancak tenkitlerinin doğruluğu, zamanla anlaşılmıştır.
(Bk; Miktar Teorisi. Albert Aftalion, Psikolojik Para Teorisi).

Yorum yazın