Benjamin Tillett

İngiliz işçi hareketi organiza- törlerindendir.
1859- 1943 yıllarında yaşamıştır.
ingilterede sendikacılık teşkilâtının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Birçok büyük sendikaların ve sendikalar federasyonunun kurucusudur.
1889 Doklar Grevini Tom Mann ve Benjamin Burns ile beraber tertiplemiştir.
Milletvekilliği yapmış ve sendikacılık hakkında eser yazmıştır.
(Bk; Tom Mann, sendikacılık).

Yorum yazın