Bartolomé de LAS CASAS

İspanyol din adamıdır.
1474- 1566 yıllarında yaşamıştır.
Yeni dünya madenlerinde ve plantasyonlarında yerlilerin kıyasıya çalışmalarına karşı çıkmıştır. Yerlilerin neslini kurumaktan kurtarmak gerektiğini kitaplarında yazmıştır. 1542 de, ispan- ^yollaı^r yerlileri çalıştırma hakkını kaldıran ve- J yaMci’sıtlayajı kanunlar çıkmasını sağlamıştır. t Las Casas’ın açtığı kampanya, kanlı olaylara sebep olmuştur. Ve bu kampanya sonunda. Ame- rikanın köle ihtiyacını Afrika zencilerile karşılamak yolu tutulmuştur.
(Bk; kölelik rejimleri).

Yorum yazın