Ayni kredi nedir

Ayni kredi nedir

Müşterisine parasal ya da nakdi olmayan türde, bir başka deyişle, mal cinsinden açılan kredi olup, vadesi sonunda geri ödeme parasal olarak gerçekleştirilmektedir. Ayni kredilere daha çok Tarımsal Bankacılıkta ve Tarımsal Kredi Kooperatifçiliğinde rastlanmaktadır. Örneğin Türkiye’de de gerek T.C. Ziraat Bankası gerekse Tarım Kredi Kooperatifleri kanalıyla açılan tarımsal kredilerin önemli bir bölümü (gübre, ilaç, ekipman, canlı hayvan vb.) ayni kredi türündedir. Bu yolla, açılan kredinin amacına uygun kullanımı olasılığı artırıldığı gibi, kredi kurumunun aracılığıyla malın seçimi ve tedarikinde kalite, miktar, fiyat, yer ve zaman açısından daha elverişli koşulların sağlanma şansı artırılmaktadır.

Ayni kredi ve şahsî kredi, karşıt kavramlardır.

Maddî teminat tesis edilmeden yapılan ikrazlar. şahsi kredi’dir.

Ayni kredi ise, menkul veya gayrimenkul rehnile teminata bağlanmış bir ikraz türüdür.

Ayrıca, Bankalar Kanununun saydığı kredi türleri arasında, mal mahiyetinde ikrazlar da bulunmaktadır. Ancak bu halde, maddî teminat karşılığı kredi verilmesi bahis konusu olmayıp, belirli vadede nakden ödenmek üzere doğrudan doğruya mal verilmektedir. Ziraat Ban kas mm köylüye sağladığı ekipman, gübre veya canlı hayvanlar gibi…

Almancası : Bealkredit.

Fransızcası: prât iombard. crâdit en natura.

İngilizcesi : Lombard ioan.

(Bk; kredi türleri).

Etiketler:

Yorum yazın