Arthur Cecil Pigou

İngiliz iktisatçısıdır.
1877-1959 yıllarında yaşamıştır.
1902 de, Cambridge Üniversitesine öğretim üyesi olmuştur. Cambridge Ekolünün ileri gelen simalarındandır ve 1908 de Alfred MarshaU’in yerine iktisat kürsüsüne seçilmiştir.
Pigou’nun İlmî çalışmalarında esas hedefi, Marhall’ın teori, sistemini geliştirmek ve berrak- laştırmaktı. Fakat bu yöndeki gayretleri Keynes’- in şiddetli ve ağır tenkitlerine uğramıştır.
Milli gelir ve üretim sorunlarını incelemiş. marjinal net hasıla ve marjinal sosyal hasıla kavramlarını tahlil etmiş, refah ekonomisi fikrinin iktisat siyasetinde benimsenmesine faydalı olmuş, ücretler üzerinde enteresan araştırmalar yapmıştır. Toprak planlaması, sosyal refah ve ulaştırma konularına ait çalışmaları, özellikle İn- gilterede, hükümet politikasına ışık tutmuştur.
Servet ve Refah adlı 1912 de yayımladığı ilk önemli eserini genişleterek 1920 de Refah Ekonomisini çıkarmıştır. 1933 de.’ İstihdam Teorisini tamamlamıştır. 1935 de, statik ekonomi tahlillerini yayımlamıştır. 1940 da. istihdam ile istikrar arasındaki ilişkiler hakkındaki kitabını yazmıştır. 1945 de. Tam istihdamdan Sapmalar konulu araştırmalarını bir eser haline sokmuştur.
Önemli malî ve İktisadî meselelerde hükümete müşavirlik etmiştir. İlk Cihan Savaşı sonunda Para ve Kambiyo Komitesinde ve aynı zamanda Gelir Vergisi Kraliyet Komisyonunda görev almıştır. 1924-1925 de. İngiliz lirasının harpten önceki değerile tekrar altına bağlanmasını tavsiye eden komitede bulunmuştur.
(Bk; Pigou Etkisi).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın