Antrepo Rejimi Nedir

Antrepo Rejimi Nedir
Antrepo Rejimi (Antrepo Sistemi)

Bir mal ve eşya ülke içine girerken, gümrüklerden geçtiğinde vergiye tâbi tutulur. Bazı durumlarda bu tür vergiye tâbi olması gereken bir mal ve eşya, ülke içinde -adeta milli sınırlar dışındaymış gibi- vergi alınmadan tutulabilmektedir. Bu mal ve eşyanın tutulduğu yerlerde antrepo adı verilmektedir. Antrepolar, devletin ve gümrük idaresinin mutlak kontrolü altındadır.

Mal ve eşya antrepolarda, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan tutulabileceği gibi, anlaşmalar ve ülkenin izni alınmak şartıyla, bazı sınırlı değişikliklere de tâbi tutulabilir. Örneğin bu mallar ambalajlanabilir, ambalajları değiştirilebilir, üzerinde kısmi imalât veya montaj işlemi yapılabilir. Antrepodaki mallar ülkeye ithal edilebileceği gibi menşe ülkeye iade de edilebilir ya da üçüncü bir ülkeye satılabilir.

Antrepolar genel ya da geçici nitelikte olabileceği gibi, özel mal ve eşya için de olabilir. Genel ya da gerçek antrepolarda malların bekleme süreleri ülkelere göre değişebilirse de, bu süre ortalama 5-6 yıl dolayındadır. Diğer taraftan (akaryakıt depolan gibi) özel antrepolar da vardır.

Antrepo sistemi, dış ticareti geliştirme açısından yararlı bir sistemdir.

Yorum yazın