Anti-Kartel Politika

Anti-Kartel Politika

Kartel sözleşmeleriyle birleşmeleri önlemeye ve piyasada rekabet koşullarının egemen olmasını sağlamaya yönelik önlemlerin tümüdür.

İkinci Dünya Savaşından sonra Batı Avrupa ülkelerinde daha çok ve kolay kazanma güdüsüyle hareket eden ve rekabeti engelleyen firmalara karşı etkili yasal önlemler alınmıştır. Ağustos 1953 kararnamesiyle Fransa’da, 1956’da İngiltere’de ve Temmuz 1957’de Batı Almanya’da “anti-kartel “yasalaryürürlüğe konulmuştur. Haksız kazançları önlemeyi ve tüketicileri korumayı amaçlayan benzer önlemler, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kurumlaştıran Roma Antlaşmasında da yer almıştır. Bu antlaşmanın 85-90 maddelerinde rekabeti kısıtlayan her türlü sözleşme, birleşme ve benzeri uygulamaların üye ülkelerde yasaklanması öngörülmüştür.

Yorum yazın