Anti-Enflasyonist Politika Nedir

Anti-Enflasyonist Politika

Enflasyona karşı alınan önlemlerin tümü “anti-enflasyonist politika “yi oluşturur. Bu politikanın uygulanmasında ve başarılı olmasında zamanlama büyük önem taşımaktadır. Anti-enflasyonist politika, enflasyonun ilk belirtileri ortaya çıktığında, ekonomik dengenin bozulmasını önlemeye yöneliktir. Enflasyon bütün sonuçlarıyla ortaya çıkmışsa bu durumda anti-enflasyonist politika, bozulmuş ekonomik dengeyi yeniden kurmayı hedef almak zorundadır. Belirlenen bu iki farklı durumda, alınacak önlemlerin ölçüsü de farklı olabilecektir.

Enflasyonun temel göstergesi, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesidir. Ancak bu hız hakkında kesin bir ölçü belirleme olanağı. henüz yoktur. Genel eğilim olarak yılda % 5’in üstündeki fiyat artışları enflasyonist sürece girildiğini göstermektedir. Bu durumda anti-enflasyonist politikayı oluşturacak önlemler paket olarak yürürlüğe konulmalıdır. Söz konusu önlemlerin başlıca-lan şunlardır:

a) Toplam para arzının ve kredi hacminin azaltılması,

b) Reeskont oranının yükseltilmesi,

c) Devlet bütçesinin denkleştirilmesi,

d) Tüketim mallarının taksitle satışının sınırlandırılması,

e) Selektif ve kontrollü kredi politikasının uygulanması,

f)Vergi gelirleri içinde “dolaysız vergiler”e ağırlık verilmesi,

g) Üretimin ve ithalâtın artırılması,

h) Ücret ve fiyatların kontrol altına alınması.

 

Yorum yazın