Anket Nedir

Anket Nedir
Bir olay ya da olaylar grubu hakkında bilgi toplama işlemi soru listeleri yardımıyla gerçekleştiriliyorsa bu tür derlemeye, başka bir deyişle bilgi toplama metoduna istatistikte “anket” adı verilmektedir.

Anketler araştırma konusu tüm birimleri kapsamaları halinde tümel, kitle içinden sadece bir kısmını kapsamaları durumunda ise kısmi olarak nitelendirilir. Örneğin, sorularla gerçekleştirilmekte olan genel nüfus sayımları ile sanayi ve işyerleri sayımları tümel anketlerdir. Buna karşılık bir mamulün piyasaya sürülmesinden önce bir grup muhtemel alıcının fikirlerine başvurularak yapılan pazar araştırmaları, belirli sosyal ve siyasal konulara ilişkin olarak yapılan kamuoyu yoklamaları, seçimlerden önce temsili bir gruba soru yöneltilerek yapılan seçim tahminleri, televizyon programlan ile ilgili seyirci değerlendirmeleri ve Türkiye’de her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü nün 10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işletmeleri kapsayan imalât sanayii anketleri kısmi anketlere örnek olarak gösterilebilirler.

Yorum yazın