André Piatier

tatbikî iktisat alanında isim yapmış Fransız iktisatçılarmdandır.
1914 de doğmuştur.
Paris Üniversitesi Siyasî incelemeler Enstitüsünde profesörlük etmiştir.
Başlangıçta mail konular üzerinde çalışmakta idi. Zamanla çalışmalarını piyasa araştırmaları üzerinde toplamıştır. Modern rekabet türleri ve firmaların faydalanacakları kantitatif metodlar hakkında kitaplar yazmıştır.

Yorum yazın