André Philip

Fransız Sosyalistidir.
1892 de doğmuştur.
Paris Hukuk ve İktisadî Bilimler Fakültesinde profesörlüğü vardım « –
Modern Sosyalizm in -en^ kuvvetli teoricisi olarak tanınmaktadır. Siyasetle uğraşmıştır. Fransa- da Maliye Bakanı ve Millî Ekonomi Bakanı olmuştur. O.E.C.E. de Fransız delegasyonu başkanlığını yapmıştır.
Sosyalizm Doktrinini işlemek, fikir çalışmalarının mihverini teşkil etmiştir.
André Philip, tarihî kanunların Sosyalizme doğru yön çizdiğini kabul etmemiştir. Sosyalizmin insanlığı saadete götürecek bir idealizm davası olduğunu düşünenlere katılmamaktadır, işçilerin ve kütlelerin ani bir şahlanışla Sosyalizmi kuracaklarına da inanmamıştır.
André Philip’e göre. «Sosyalizmdin gelişme koşulları. eski teorilerin ve doktrinlerin yörüngesinden çok farklıdır. Ütopistler ve Marksistler. gerçeklere teşhis koyamamışlar ve yanılmışlardır. Hakikatte, Sosyalizm tarihî gelişmelerin şekillendireceği mekanik bir oluş değildir. Sosyalizm, insanların moral kıymet ölçülerini kullanarak yaptıkları bir tercihtir».
«Sosyalizm. insanlar bu idare tarzını tercih ettikleri için kurulacak ve yerleşecek bir sistem olabilir».
nSosyalizm’n herkesçe kabul edilebilecek bir hedefi vardır. Sosyalizm, bütün kademelerde yönetimin yetkililer elinde toplanacağı bir sosyal sorumluluk rejimi olmalıdır».

Yorum yazın