Ana Şirket Nedir

Ana Şirket Nedir

Bir şirketi kontrol altına alabilmek için bu şirketin pay senetlerinin tamamına yada yeterli bir çoğunluğuna sahip olan şirkete, “ana şirket” adı verilir. Yani ana şirket, diğer şirketlerin pay senetlerine sahip olma yoluyla, bu şirketlerin politikalarını kontrol altına alan şirket olmaktadır. Pay senetlerini elinde bulunduran şirket, ana şirket, sözkonusu pay senetlerini ihraç eden şirket de bağlı şirket olarak nitelenir.

Genellikle, ticari veya sınai bir fâaliyette bulunmayan, kontrol etmek amacıyla başka firmaların pay senetlerine sahip olan ve hukuken bağımsız şirket olarak tanımlanan holding kuruluşlarda, holding piramidinin en tepesinde yer alan şirkete de ana şirket adı verilir. Dolayısıyla herhangi bir üretimde bulunmayan, sadece diğer şirketlerin faaliyetlerini kontrol eden vb yöneten şirket pür bir ana şirket olarak kabul edilir. Aynca, diğer şirketlerin pay senetlerine sahip olmak suretiyle bunların politikalarını kontrol altına almanın yara sıra, kendi sahip olduğu varlıkları da çalıştırarak faaliyette bulunan üretici ana şirket türü de vardır.

Yorum yazın