Ana Kütle Nedir – Ana Kitle

Ana Kütle Nedir – Ana Kitle

Kollektif nitelikte (tesadüfi nedenlerden etkilenen) ve aynı cinsten birim, gözlem ya da ölçülerin oluşturduğu toplulukların tamamına istatistikte “ana kitle” adı verilmektedir.

Ana kitleler niteliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılabilir Sonu belirli.(birimleri sayılabilen’ ve sonsuz: gerçek ve farazi kitlelerden söz edilebilir. Bir ülkenin ya da şehrin nüfusu, bir fabrikadan belirli bir dönem içinde yapılan sevkiyat miktarı ya da bir bölgedeki (X) gazetesi okurlarının sayısı sonu belirli ve gerçek ana ldtlelere örnek olarak gösterilebilir. Buna karşılık, içinde belirli sayıda top bulunan bir kutu içinden iadeli olarak yapılabilecek çekişlerin sayısı ya da bir madeni para ile arka arkaya yapılabilecek atışların oluşturduğu yazı ve tura sonuçlan topluluğu ise sonsuzdur. Öte yandan, çok sayıda birimden oluşan bir grüp içinden seçilebilecek n birimlik örneklerin tamamının oluşturacağı ana kitlenin kaç örnek içereceği teorik olarak hesaplanabilse bile, bu işlem çok zor olacağından, kitle farazi olarak düşünülebilmektedir. Bunun gibi, bir meyve bahçesindeki meyvelerin tamamının sayılması olanaksız olduğundan, bunların oluşturdukları kitle gerçek bir kitle olmasına karşılık farazi ve sonsuz kabul edilebilir.

Ana kitleler çeşitli sayısal özelliklere de sahiptirler. Ortalama, standart sapma, varyans gibi sayısal özellikler bir ana kitleye aitseler, bunlara parametre denilmektedir. Ana kitlenin çok büyük, sonsuz, farazi olduğu durumlarda tamamının incelenmesi olanaksız ya da çok pahalı olduğundan, bu sayısal özelliklere ilişkin doğrudan bilgi edinilememektedir. Bu durumlarda sondaj (örnekleme) metoduna başvurularak ana kitleye ait bazı birimler seçilip bir örnek oluşturulur ve bu örneğe ilişkin olarak hesaplanan sayısal değerlerin analizi ile ana kitle parametreleri hakkında tahmin yapma, karar verme yoluna gidilir.

Yorum yazın