Ana Bütçe Nedir

Ana Bütçe Nedir

Bir işletmede ana bütçe, planlama ve kontrol amacıyla faaliyetleri planlanan bir dönem (genellikle bir yıl) için hazırlanan çeşitli bütçelerden oluşur. Diğer bir deyişle ana bütçe, bir bütçeler topluluğudur. Bir ana bütçe aşağıdaki bütçelerden oluşur:

• Bütçelenmiş gelir tablosu Satış bütçesi Üretim bütçesi

Direkt malzeme bütçesi Direkt işçilik bütçesi Genel İmalat maliyetleri büt.

Stok seviyeleri bütçesi Satılan malların maliyeti bütçesi Satış giderleri bütçesi Yönetim giderleri bütçesi

•Nakit bütçesi Tahsilat bütçesi Ödemeler bütçesi ^ »Bütçelenmiş bilanço

•Bütçelenmiş finansal durumdaki değişmeler tablosu (fon akış tablosu)

Yatırım bütçeleri özel (rutin faaliyetlerin dışında) bir bütçe türü ise de, bu bütçelerin ana bütçenin bazı öğeleri (nakit bütçesi, bütçelenmiş bilanço, sabit varlıklar kalemi ve bütçelenmiş fon akış tablosu) ile ilişkilerinin ana bütçe hazırlanırken gözönüne alınması gerekir. Diğer bir deyişle, yürürlükteki yatırım bütçeleriyle ilgili olarak faaliyet bütçesi dönemi (yılı) /artırımları yapılan nakli harcamalar sabit varlıklardaki artışlar v.s. ana bütçeyi oluşturan ilgili yan bütçelerde yer alır.

Yorum yazın