Amortisman Nedir

Amortisman Nedir

Sabit varlıklarda fiziksel, teknolojik, hukuksal nedenlerle yada modanın etkisiyle ortaya çıkan değer azalışlarının saptanması işlemidir.

Sabit varlıklar ekonomik ömürleri açısından iki grupta toplanırlar: 1) Sınırlı ömürlü sabit varlıklar 2) Sınırsız ömürlü sabit varlıklar.

Amortisman, sınırlı ömürlü sabit varlıkların, bu sınırlı ömürleri içinde, yukarıda belirtilen nedenlerle ortaya çıkan değer kayıplarını muhasebeleştirme işlemi olmaktadır.

Amortisman Süresi: Amortisman, sabit varlığın yararlı olabildiği süre boyunca ayrılır. Genellikle sabit varlıkların amortisman süresi, onların ekonomik ömrü ile sınırlıdır. Ancak sabit varlıkların amortisman süresini sınırlayan, başka faktörlere bağlı ömürleri de vardır.

Bunları kısaca şöyle açıklayabiliriz:

Fiziksel (Teknik) Ömür: Sabit varlığın fiziksel – teknik) olarak hizmet görebildiği süreye denir. Fiziksel ömür, bir sabit varlığın yaşayabileceği en uzun ömürdür. Hiçbir teknoloji, moda ve ekonomi unsuru ortaya çıkmasa dahi sabit varlığın çalışmaya devam edebileceği en uzun süreyi ifade eder.

Ekonomik Ömür Sabit varlığın kullanılmasının geliştirilen yeni teknolojiler yada değişen modalar nedeniyle ekonomik olmaktan çıktığı ana kadar geçen süreyi kapsayan ömrüne ekonomik ömür adı verilir.

Hukuksal Ömür. Sabit varlığın hukuk açısından aidiyetinin devam ettiği süreye denir. İmtiyazlı şirketlerde bazen imtiyaz süresi, ilgili sabit varlığın fiziksel ve/veya ekonomik ömründen kısa olabilir.

İşte bir sabit varlığın fiziksel, hukuksal ve ekonomik ömürlerinden en kısa olanı, o sabit varlığın amortisman süresi olur.

Bu şekilde önceden saptanmış süre içinde ayrılan amortismanlara normal amortisman denir. ’

‘ Normal amortisman” terimi doğrusal amortismanlar için özel bir ad olarak da kullanılır.

Eğer yangın deprem, su basması vb. doğal afetler nedeniyle bir sabit varlığın değerinde ani ve büyük bir düşme olursa bu değer düşüklüğü o yılın amortismanı olarak giderleştirilebilir. Buna fevkalâde amortisman (Olağanüstü amortisman) denir. Türk mevzuatında (V.U.K.ın 317) fevkalâde amortisman müessesesi kabul edilmiştir.

Beklenmeyen olaylar nedeniyle yapılan fevkalâde amortisman işlemine, sabit varlığın değeri bir defada yok edildiği takdirde ‘ani amortisman’da denir.

Etiketler: ,

Yorum yazın