Ambar Nedir

Ambar Nedir

Ambar kavramı altında, miktar ve değer olarak depolanan mallar yada malların depolandığı yapı ve tesisler anlaşılmaktadır. Ambar işlemleri üç grupta toplanabilir:

Malların ekonomik bir şekilde teslim alınması, saklanması ve verilmesi,

Üretim ve satış faaliyetleri gereksinmelerinin en az stokla karşılanması,

Muhasebe ve sigorta kayıtlarına temel olacak bilgilerin sağlanması.

Ambarlar genellikle depolanan malların türüne göre adlandırılır: Hammadde ambarı, yardımcı malzeme ambarı, yan mamul ambarı gibi. Diğer ayırımlar ise teknolojik niteliğe (çelik, metal, kereste gibi), veya tehlike türüne görede (yanıcı, patlayıcı, zehirli gibi) olabilmektedir. Aynca bir alt ayırım olarak da, “ana ambar “ve ‘koltuk ambarı” ayırımı kullanılabilir. ’

Yorum yazın