Altın Sikke Standardı

Altın Sikke Standardı

Altın sikke standardında devletin resmî parası “sarı liralar”dır. Öbür madenî paralar, yardımcı ödeme aracı niteliğinde kabul edilir. Banknot, temsili para statüsündedir.

Yalnız altından para kesimi serbesttir. Özel kişiler de darphaneye başvurarak ellerindeki altın külçelerinden para kestirebilir ya da bastırabilirler.

Merkez bankası, gişelerine sunulan banknotlan altın sikkelerle değiştirmek yükümlülüğündedir. Gümüş sikkelerle ve ufaklıkla yapılacak ödemeler kabul haddine bağlıdır ve kamu otoritesinin saptadığı bir sınır ötesinde kabul edilmesi zorunlu değildir.

Batı Avurapa’da altın sikke standardını ilk uygulayan ülke, İngiltere’dir. İngiltere 1816 Coinage Act ile altın sikke ayarını 22 krat ve ağırlığını 7.988 gr. olarak kabul etmiştir. Aynca 5.23 gr. ağırlığında ve değeri Sterling’in yirmide biri olan gümüş Shillingier bastırılmıştır. Gümüş sikkelere 2 Sterling tutarında kabul haddi konulmuştur.

İlk Osmanlı altını Fatih Sultan Mehmet adına 1478’de kestirilmiştir. Ancak Osmanlı Devletinde altın sikke standardı uygulanmamıştır. 1879 yılma dek uygulanmış olan sistem, bimetallizm ya da çift metal standardı dır. 1879’da çıkarılan Meskukat Kararnamesi ile klasik bimetallizm’den unsurları eksik olan topal bimetallizm denilen sisteme geçilmiştir.

Yorum yazın